ПРЕДМЕТ   КЛАСС   КНИГА   ЗАДАНИЕ  РЕШЕНИЕ

ХИМИЯ

9 КЛАСС


Е.Е.Минченкова
Л.А.Цветкова
Л.С.Зазнобина
2000.

§ № задания Тип
  1 ? Вопрос
  1 2 3 4
  2 ? Вопрос
  2 1 2 3 4 5
  3 ? Вопрос
  3 1 2 3 4 5 6 7
  4 ? Вопрос
  4 1 2 3 4 5
  5 ? Вопрос
  5 1 2 3 4 5 6
  6 1 2 3
  7 1 2 3 4 5 6 7
  8 1 2 3 4 5 6
  9 ? Вопрос
  9 1 2
  10 ? Вопрос
  10 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
  11 ? Вопрос
  11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  12 ? Вопрос
  12 1 2 3 4
  13 ? Вопрос
  13 1 2 3 4 5 6 7 8
  14 ? Вопрос
  14 1 2 3 4 5 6 7
  15 ? Вопрос
  15 1 2 3 4 5 6
  16 1 2 3 4 5 6
  17 ? Вопрос
  17 1 2 3 4 5 6
  18 ? Вопрос
  19 ? Вопрос
  19 1 2 3 4 5
  20 ? Вопрос
  20 2 4 5 6 7
  21 1 2 3 4 5 6 7
  22 ? Вопрос
  22 1 2 3 4 5
  23 1 3 4 5 6
  24 ? Вопрос
  24 ? 1 2 3
  25 ? Вопрос
  25 1 2 4 5 6 7
  26 ? Вопрос
  26 1 2 3
  27 ? Вопрос
  27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  28 ? Вопрос
  28 1 2 3 4
  29 ? Вопрос
  29 1 2 3 4
  30 ? Вопрос
  30 1 2 3 4 5 6 7
  31 1 2 3 4 5
  32 ? Вопрос
  32 1 2 3 4 5
  33 ? Вопрос
  33 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  34 1 2 3 4 5
  35 ? Вопрос
  35 1 2 3 4
  36 ? Вопрос
  36 1 2 3 4 5 6
  37 ? Вопрос
  37 1 2 3 4
  38 1 2 3 4 5 6
  39 ? Вопрос
  39 1 2 3 4 5
  40 ? Вопрос
  40 1 2 3 4 5
  41 ? Вопрос
  41 1 2 3 4
  1 3 Прак. работа
п»ї

 
                                                                

 


 

 
 REF.BY 2006
contextus@mail.ru